http://www.albaniecomite.nl/wat-we-doen/ons-bestuur/_416____NL
 

Stichting Albanië Comité

 

De organisatie

Stichting Albanië Comité bestaat volledig dankzij de hulp van vrijwilligers. Alle betrokkenen (met uitzondering van een aantal medewerkers in het Albanese kindertehuis) werken dan ook pro deo voor de stichting. Dit houdt in dat iedere ingezamelde euro terecht komt op de plek waar hij echt hard nodig is! Uiteraard betekent dit ook dat wij voor 100% afhankelijk zijn van de inzet van onze vrijwilligers. Wij zijn ons team van mensen - hoe groot of klein hun taak - dan ook uitzonderlijk dankbaar!

Ons bestuur

De stichting wordt aangestuurd door dit enthousiaste team. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen rol binnen de stichting en eigen beweegredenen om zich in te zetten voor de hulp aan Albanië. Hieronder leest u meer over ons bestuur en treft u de contactgegevens.


Oprichters

Herman & Anne-Lise Lubbers - famlubbers@albaniecomite.nl

'I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things'; Mother Therese

Voorzitter

Henrik Bor - voorzitter@albaniecomite.nl

"Ik wil mijn persoonlijke bijdrage leveren om arme kinderen en gezinnen in Albanië een menswaardig bestaan te geven . Ik wil de armoede in hun hart vullen met concrete hulp en het evangelie." 

Secretaris

Margreet Visser - mcvisser@solcon.nl

Penningmeester

Ronald Zeeman - penningmeester@albaniecomite.nl

"Het raakt me dat de mensen in Albanië zo beroerd moeten leven. Die troosteloze blik in hun ogen, dat doet me echt wat! Met alle hulp die we ter plekke kunnen aanbieden, in welke vorm dan ook, morgen we het verschil maken. De blije blik of de spontane knuffel van de kinderen in het kindertehuis als ze bijvoorbeeld schoolspulletjes krijgen, motiveert en stimuleert. Ik ben dan ook dankbaar dat ik aan dit mooie werk mag bijdragen." 

Fondsenwerver

Pieter van der Poel - fondsenwerving@albaniecomite.nl

PR & Communicatie

Marije Veerman - info@albaniecomite.nl

"Toen ik ons werkgebied in Albanië voor het eerst bezocht, schrok ik me kapot! Echt alles verkeert hier in een slechte staat. En bij het zien van de gebrekkige huizen, kleding vol gaten en een zoveelste lusteloze lach zonder tanden is het onmogelijk om niet geraakt te worden. Gelukkig is daar aan de andere kant het werk van de stichting, zo belangrijk en écht onmisbaar voor de Albanezen in deze bergdorpjes. Daar zet ik mij graag voor in!" 

 

 

 

 

Website door CM Specialist