https://www.albaniecomite.nl/projecten/evangelisatie/_419____NL
 

Stichting Albanië Comité

 

Hulp in Woord

Naast de vele praktische hulp die wij als stichting bieden, willen wij de Albanese bevolking ook kennis laten maken met het woord van God. Het grootste gedeelte van de Albaneze hangt geen enkel geloof aan en weet weinig van het Christelijk geloof. Door Bijbels uit te delen, kerkdiensten te organiseren, te bidden en de kinderen over Jezus te vertellen, hopen wij dat de Albaneze Hem als het licht in hun duisternis mogen aanvaren. 

Evangelisatie door Maarten & Gerdien Blom

In 2013 werd het jonge echtpaar Blom door de GZB naar ons werkgebied in Albanië uitgezonden. Dit was voor ons het antwoord op vele gebeden! Wij hebben en daarom voor gekozen om Maarten en Gerdien zowel in praktische als financiële zin steun te bieden. Met elkaar hebben wij in de afgelopen periode enorme stappen in de verspreiding van God's woord mogen zetten! Zo zijn er kerkelijke huisgemeentes gestart, Bijbels uitgedeeld en tal van activiteiten voor de Albaneze jeugd opgezet. Bid u met ons mee dat dit werk nog veel meer vrucht mag dragen in de aankomende jaren?

 

Website door CM Specialist