https://www.albaniecomite.nl/sponsoring/financiele-giften/_434____NL

Steun ons financieel

Omdat wij voor onze stichting volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers, zijn giften enorm belangrijk. Hieronder ziet u hoe u deze naar ons kunt overmaken. U kunt er ook voor kiezen om nu direct een donatie over te maken.

Eenmalige giften

Geraakt door het verhaal van de vele noodlottige Albanezen? Steun ons dan nu met een eenmalige gift!

Rabobank: NL97 RABO 0329 9600 08
ING: NL25 INGB 0008 0787 97
RISN: 8077.52.897

Periodieke giften

Sinds enige tijd hoeven periodieke giften (die geheel aftrekbaar zijn), niet meer in de vorm van een notariële akte te worden vastgelegd. Dat betekent dat het voor de gever het stichting Albanië Comité eenvoudiger en goedkoper is geworden om een meerjarige gift te doen. Hiervoor is het alleen nodig dat de bijgaande overeenkomst door beide partijen wordt ingevuld en ondertekend. U kunt hierover contact opnemen met onze pennigmeester Ronald Zeeman.

 

Website door CM Specialist