https://www.albaniecomite.nl/sponsoring/fiscaal-aftrekbaar/_442____NL

Fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Met veel van onze projecten zijn grote bedragen gemoeid. Elke gift - hoe klein of groot dan ook - is daarom meer dan welkom!

De stichting Albanië Comité is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Ons RSIN-nummer betreft  807752897

Rabobank: NL97 RABO 0329 9600 08
ING: NL25 INGB 0008 0787 97

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Als ANBI instelling voldoen we aan de regelgeving door ook de hoofdlijnen van ons beleidsplan weer te geven namelijk:

* Missie en Visie
* Werkterrein
* Activiteiten
* Projecten
* Bestuursamenstelling
* Jaarverslagen

Voor nog meer informatie over onze stichting kunt u lezen in ons beleidsplan.

Website door CM Specialist