KANS

Een toekomst met KANS

KANS staat voor Kinderen Albanië Naar School en het behuist een financieel adoptieplan. Door middel van een vaste financiële bijdrage aan een eigen adoptiekind/gezin bieden onze donateurs kinderen vanaf zes jaar de mogelijkheid hun lager en middelbaar onderwijs af te ronden. 


 

Waarom KANS?

Doordat wij al ruim twintig jaar in een relatief klein berggebied in Albanië actief zijn, hebben wij inmiddels een zeer hechte band opgebouwd met een groot deel van de lokale bevolking. In veel jonge gezinnen zijn werkeloosheid, ziekte, verslaving, verwaarlozing en andere (psychische) problemen orde van de dag. Een aantal kinderen moet bovendien hun vader of moeder missen, omdat deze al op jonge leeftijd is overleden. Deze kinderen worden vaak thuisgehouden om mee te helpen op het land of voor jongere broertjes en zusjes te zorgen. Naar school gaan is voor vele van hen geen optie meer, de armoede is simpelweg te groot. Vanuit onze visie kunnen wij niet anders dan voor deze kinderen, God's kinderen, opkomen. Wij blijven daarom basishulp – voedsel, kleding en medicijnen – bieden op plekken waar dat nodig is. Maar wij vinden dat ook deze kinderen een KANS op een betere toekomst moeten krijgen. Scholing en opleiding zijn dé manieren om te bouwen aan een toekomst. Daarom willen wij de allerarmste kinderen de mogelijkheid bieden hun school af te maken.


Hoe werkt KANS?

KANS is een financieel adoptieplan waarmee wij kinderen de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen. Van de ingezamelde donaties wordt hun schoolgeld, de benodigde studiematerialen en soms ook de reis van hun bergdorp naar de school bekostigd. In de meest schrijnende gevallen bieden wij de kinderen en hun gezinnen tevens medische hulp en voedsel. De deelnemende kinderen worden door ons persoonlijk geselecteerd, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het ingezamelde geld op de juiste plekken terechtkomt. Met de ouders worden heldere afspraken gemaakt. Zo worden zij regelmatig bezocht door een professionele kinderwerker die de voortgang en gezinssituatie van het kind nauwlettend in de gaten houdt. Wij doneren geen geld rechtstreeks aan de ouders.


 

Geef ook een KANS!

Wanneer u wenst deel te nemen aan ons financiële adoptieplan zijn er drie opties:

Individuele adoptie

Met een maandelijkse bijdrage van €22,- steunt u een aan u toegewezen kind. U ontvangt van ons een foto van uw adoptiekind, informatie over de gezinssituatie en de school. U kunt middels brieven en foto’s persoonlijk contact met het kind onderhouden. Deze vorm van adoptie kunt u alleen, maar ook samen met uw gezin, schoolklas, sportclub, catechesegroep etc. aangaan.

Donaties

  • Wilt u het project steunen, maar ziet u liever af van een vaste maandelijkse bijdrage? Dat kan! Uw gift kunt u storten op een speciaal voor dit project geopende bankrekening onder de vermelding KANS. Doneren kan gemakkelijk rechtstreeks via onze website. U kunt uw gift ook zelf overmaken naar NL24 RABO 0166 9658 20 ten name van de Stichting Albanië Comité inzake KANS.

Voor meer informatie over dit project, donatie of persoonlijke sponsoring kunt u contact opnemen met Anne-Lise Lubbers.