Sponsoring

Fondsenwerving


Sinds de oprichting van onze stichting worden we ondersteund door financiële middelen van particulieren, bedrijven, kerken en overige instellingen. We zijn heel dankbaar dat door deze ondersteuning het werk in Albanië mag blijven voortduren.

In de loop der jaren is meer continuïteit in de binnenkomende geldstroom ontstaan. De meeste donateurs hebben toezeggingen gedaan voor een jaarlijkse bijdrage gedurende een periode van meerdere jaren. Op deze manier is er een steviger financieel fundament gekomen om plannen te maken voor nieuwe projecten.

Wilt u meer weten over de projecten die we dit jaar doen, of over de jaarlijks terugkerende projecten zoals het kindertehuis en de voedselpakkettenactie, dan kunt u per mail contact opnemen met Dolf Kos of Pieter van der Poel. Graag vertellen we in een persoonlijk gesprek wat we doen en hoe u ons hierbij kunt ondersteunen!