Wikkelkoeken

Wikkelkoekenactie 2020


Jongerenreis 2020 Albanie

Ook deze zomer is er van 24 juli t/m 3 augustus weer een reis naar Albanië met 15 enthousiaste jongeren, die zich gaan inzetten om de kinderen in Mushqeta een mooie tijd te geven.

Kinderbijbelweek en projecten

We hopen de Albanese kinderen tijdens de Kinderbijbelweek het evangelie te kunnen vertellen door middel van Bijbelverhalen, zingen en bidden. Daarnaast is er tijd voor knutselen, sport en spel, Albanees dansen en ontmoetingen met leeftijdgenootjes. Ook zal de jongerengroep het Roma-project in Tirana bezoeken en daar activiteiten voor de kinderen organiseren. We zien ernaar uit om hen te ontmoeten en te ontdekken hoe zij daar leven.

De groep zal zich inzetten om verschillende klussen op te pakken. Verder zullen regelmatig gezinnen worden bezocht, zodat ook voor de jongeren de moeilijke leefomstandigheden van de kinderen zichtbaar worden.

Gebed

We hebben God nodig tijdens alle activiteiten. We vragen of u de voorbereidingen en de reis in uw gebed wilt meenemen en of u ook wilt bidden voor de jongeren, die enthousiast en gedreven zijn om zich in te zetten voor deze kinderen.

Financiën

De reis- en verblijfskosten worden door de jongeren zelf betaald. Daarnaast zal de groep acties houden om sponsorgeld te verzamelen. We vragen ook om uw financiële bijdrage. Met uw gift kan er naast Mushqeta in een breder werkgebied van het Albanië Comité Huizen door deze groep jongeren worden gewerkt. Doneren kan via NL97 RABO 0329 9600 08, onder vermelding van Jongerenreis 2020.

Wikkelkoeken

Traditiegetrouw wordt met Pasen de Wikkelkoekenactie van Bakkerij Kruijmer gehouden. We hopen dat u ook dit jaar meedoet en zo’n heerlijke wikkelkoek koopt. Van elke verkochte wikkelkoek gaat 25% naar de activiteiten die tijdens de Jongerenreis worden georganiseerd.

U kunt bestellen door: 

De wikkelkoeken kunnen D.V. zaterdag 4 april tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald en betaald bij het inleverpunt van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg 2. Als u niet in staat bent om de wikkelkoeken op te halen, dan is het mogelijk