Onze missie en visie

Onze missie en visie


We zijn geraakt door de nood van de mensen in Albanië. Er is daar zo weinig perspectief en er zijn zo weinig middelen om een dragelijk leven te leiden, daar willen we wat aan doen! We worden hierbij gedreven door christelijke naastenliefde. De volgende Bijbeltekst is de drijfveer waarop onze stichting draait: Psalm 72:17a:  Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; Bij het verlenen van onze (nood)hulp maken maken we geen onderscheid in ras en geloof.

We richten ons met onze activiteiten en projecten met name op het werk van de allerarmste kinderen en gezinnen. Onze structurele kernactiviteiten zijn: ons kindertehuis, ons adoptieprogramma KANS, onze verdeling van voedsel en kleding onder de allerarmsten in de regio, jaarlijkse vakantiebijbelweek en ons werk onder de straatkinderen in Tirana. Daarnaast doen we jaarlijks diverse projecten waaronder schoolrenovaties, huisrenovaties, waterprojecten.